O fundacji

Fundacja CAMERATA VARSOVIA

Powstała z pasji do muzyki, którą chcemy dzielić się ze wszystkimi wokół, tak by przez śpiew i muzykę przemieniać szarość codzienności w rzeczywistość tętniącą kolorami i rozbrzmiewającą radością.

Działalność fundacji ma na celu promowanie muzyki jako szczególnej formy  komunikacji oraz aktywności służącej wszechstronnemu rozwojowi człowieka.
Fundacja wspiera chór CAMERATA VARSOVIA, który jest zespołem otwartym dla wszystkich zafascynowanych wspólnym śpiewaniem. Działalność propagująca twórczość muzyczną ma służyć między innymi zachęcaniu do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury. Szczególne miejsce zajmuje śpiew chóralny, który przez swą dostępność stanowi formę wyrażenia siebie oraz inspirację dla szerokiego grona miłośników muzyki. Dobroczynny wpływ muzyki na rozwój osobowości, możliwość doświadczania i wyrażania emocji, których uniwersalnym językiem jest język muzyczny, daje z jednej strony wytchnienie, a z drugiej strony inspirację i motywację do dalszego działania.To tylko niektóre spośród korzyści płynących ze wspólnego zaangażowania w muzyczną aktywność.

Poszukiwanie  atrakcyjnych form muzykowania zespołowego, obejmującego głosy i rozmaite instrumenty, propagowanie twórczości polskiej, a równolegle prezentowanie światowego dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim wspieranie rozmaitych form amatorskiej twórczości muzycznej, której uczestnicy z konsumentów dóbr kultury stają się ich świadomymi współtwórcami – to cele, które stanowią motywację dla działania Fundacji!